30 พฤษภาคม 2024

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา Ssru.ac.th 19 JUN 67 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัครเรียน67 มหาวิทยาลัยอันดับ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี Top 46 by Earlene

0 0
Read Time:5 Minute, 33 Second

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นดีเลิศทางการศึกษา

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไป การศึกษาก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถช่วยต่อยอดแล้วก็พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งในเรื่องของวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการศีลธรรมและการประยุกต์ใช้ให้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลอันดับ ราชภัฏสวนสุนันทา 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเอาจริงเอาจังในการศึกษาเรียนรู้วิจัยในเรื่องของวิชาการกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสวนสุนันทา มีความเป็นดีเลิศทางด้านการศึกษาด้านใดบ้าง

1.เราเตรียมตัวให้นิสิตได้เรียนรู้พร้อมที่จะไปพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการวิจัยสิ่งใหม่ ดังต่อไปนี้

• สถาบันวิจัยแล้วก็ปรับปรุงราชภัฏสวนสุนันทา เรามีการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสำนักงานของใหม่แห่งชาติหน่วยงานมหาชน NIA สำหรับการเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็นำของใหม่ไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการพัฒนาแล้วก็วิจัยทางเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งใหม่สมัยใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญอีกทั้งสถาบันก็เลยมุ่งมั่นพัฒนาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก็ต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ระดับนานาชาติ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือธุรกิจยกระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ประโยชน์อีกทั้งนักศึกษาแล้วก็ฝูงคนทั่วๆไปยิ่งไปกว่านี้ยังมีการสัมมนานานาประเทศในเรื่องของเทคโนโลยีของใหม่ยุคใหม่ระดับนานาชาติอีกด้วย เนื่องจากว่าราชภัฏสวนสุนันทาเราเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตทั้งในด้านวิชาการและก็เทคโนโลยีที่ทัดเปรียบเทียบนานาประเทศ

• วารสารวิจัยและพัฒนาสวนสุนันทา ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติที่เกื้อหนุนในการเผยแพร่การค้นคว้าวิจัยทางทางการศึกษาและนิตยสารเป็นกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความคิดเปลี่ยนต่างๆเชิงวิชาการก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารด้านวิชาการและก็การค้นคว้าวิจัยจำนวนไม่ใช่น้อย รวมถึงการพัฒนาการวิจัยใหม่ๆด้วย เพราะเหตุว่าเราเน้นในเรื่องงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยและก็ปรับปรุงองค์ให้ไปสู่ความเป็นยอดเยี่ยม

• การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีแล้วนำมาบูรณาการในทุกๆกลุ่มสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเราเห็นว่าการเรียนการสอนในสมัยใหม่ ควรต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งสนับสนุนสิ่งใหม่ใหม่ๆได้ทุกกลุ่มสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางด้านการศึกษาและก็เทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขา

1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.แผนกมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.แผนกวิทยาการจัดแจง 7.วิทยาลัยพยาบาลรวมทั้งสุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยของใหม่และก็การจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์และก็ซัพพลายเชน 14.วิทยาลัยการบ้านการเมืองรวมทั้งการปกครอง

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นหลากหลาย ด้วยเหตุดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้คิดค้นค้นคว้าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและมีหน่วยงานเกื้อหนุนทางทางการศึกษาตัวอย่างเช่นงานทะเบียนและวัดผลกองพัฒนานักศึกษาสำนักวิชาการเรียนทั่วๆไปรวมถึงสถาบันภาษา เป็นต้น

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พวกเราเน้นให้นิสิตมีความรู้ปรับปรุงต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต และเราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตมืออาชีพปรับปรุงสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การสร้างบัณฑิตและก็เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งยังในเรื่องของวิชาการความดีงามและก็ศีลธรรมมีระบบระเบียบการจัดการการศึกษาและสร้างของใหม่ความรู้ความรู้ความเข้าใจด้วยมาตรฐานสากล มีการวิจัยและก็สร้างของใหม่ผลงานระดับชาติเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะควร

วัฒนธรรมหน่วยงานของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart ตั้งใจให้นักศึกษามีความสง่าในเชิงของวิชาการเพื่อจะพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตที่สดใส

• S Sincerity มีความจริงใจซึ่งพวกเราเน้นให้บัณฑิตมีความสุจริตใจในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• U Unityมีความสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ก็เลยทำให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่มีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิชาการความดีงามจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อแรกการก่อตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน และก็สถานที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงตั้งขึ้นให้เป็นสวนสุนันทาสวนแล้วต่อมาก็มีการปรับปรุงตั้งขึ้นให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้

สิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เน้นให้นิสิตได้รับ

1.มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมๆกันด้วย

3.มีโครงข่ายทางด้านสังคมธุรกิจให้นักศึกษาได้เข้าไปลองดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

4.มีความเป็นมืออาชีพสูงซึ่งพวกเรามุ่งเน้นตั้งอกตั้งใจพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็นยอดทางด้านนี้

5.วัฒนธรรมเป็นความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบัน

นักศึกษาตรงนี้จะได้รับการปลูกฝังที่ดีแล้วก็ก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมปรับปรุงเมืองไทยให้ยืนยงและล้ำหน้าตามทันเทคโนโลยี

ด้วยเหตุนี้นักศึกษาที่เรียนตรงนี้จะได้รับความภาคภูมิใจจากสถาบันที่มีความเป็นสุดยอดทางด้านวิชาการมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความสามารถคู่คุณงามความดีแล้วก็บรรยากาศด้านในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภูมิใจให้กับนิสิตที่นี่

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถาบันสำหรับในการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาเอกชี้แนะให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพวกเรามีกลุ่มบุคลากรแล้วก็พัฒนาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิตทุกท่านได้ก้าวถัดไปในสังคมอย่างถาวรและก็ยืนนานด้วยความเป็นมือโปร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา Ssru.ac.th 8 JUN 2567 Earlene ราชภัฏอันดับ1อันดับ1 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาสมัคร Top 81

ขอขอบคุณมาก Ref. ราชภัฏสวนสุนันทา

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %